+977 01-411 05 25 | 411 05 90 | 206 23 30

Academic Administration

Mr. Kamal Pd. Regmi
Principal

Mr. Ramchandra Sinha
HOD, Science & Technology Faculty

Mr. Dipesh Shrestha
HOD, Management Faculty

Mr. Khelananda Pd. Singh
HOD, B.Sc. MLT Program

Ms. Surya Devi Bajracharya
HOD, B.Sc. Nursing Program

Dr. Niranjan Koirala
HOD, Medical Bio-Chemistry

Mr. Niroj Amatya
HOD, B.Sc. Microbiology Program

Mr. Suraj Shakya
HOD, Bachelor in Pharmacy Program

Ms. Puspa Deo
Asst. HOD, B.Sc. Nursing Program

Ms. Rashmi Sharma Mainali
Coordinator, BBA Program

Mr. Umesh Dawadi
Coordinator, BHCM Program

Ms. Seema Adhikari
Coordinator, B.Sc. Nursing Program 3rd Year

Ms. Asha Maya Gurung
Coordinator, B.Sc. Nursing 2nd Year

Ms. Jyotshana Raut
Coordinator, B.Sc. Nursing Program 1st Year

Ms. Sanu Shrestha
Coordinator, BPH Program 3rd Sem. (Sec. A)

Ms. Kushalata Baral
Coordinator, BPH Program 5th Sem.

Mr. Raj Kumar Sagraula
Coordinator, BPH Program 2nd Sem.

Dr. Nirnaya Shrestha
Coordinator, BPH Program 3rd Sem. (Sec. B)

Mr. Anil Khadka
Coordinator, BPH Program 7th Sem.

Mr. Santosh Kumar Gupta
Coordinator, B.Sc. MLT Program

Mr. Pramod Yadav
Coordinator, B.Sc. Medical Biochemistry

Ms. Sujana Shakya
Coordinator, Diploma in Pharmacy Program

Mr. Ramesh Kumar Karki
Exam Dept. Head

Ms. Sabita Neupane
Chief Accountant

Ms. Sunita Shrestha
Cashier

Mr. Samod Shrestha
IT Manager